Sân khấu 3D TIKI by Lý’s Studio

Sân khấu 3D TIKI by Lý’s Studio

Giới thiệu về phim trường 3D – by Lý’s Studio

Giới thiệu về phim trường 3D – by Lý’s Studio

Phim Trường 3D – (p3) Điều chỉnh Visual LED và LED Matrix trong sân khấu 3D – by Lý’s Studio

Phim Trường 3D – (p3) Điều chỉnh Visual LED và LED Matrix trong sân khấu 3D – by Lý’s Studio

Phim Trường 3D – (p2) Hiệu ứng điều chỉnh đèn trên sân khấu 3D – by Lý’s Studio

Phim Trường 3D – (p2) Hiệu ứng điều chỉnh đèn trên sân khấu 3D – by Lý’s Studio

Phim Trường 3D – (p1) Hiệu ứng pháo hoa, pháo sáng trên sân khấu 3D

Phim Trường 3D – (p1) Hiệu ứng pháo hoa, pháo sáng trên sân khấu 3D

Sản xuất sân khấu thật TIKI GREATEST SHOW 11.11

Sản xuất sân khấu thật TIKI GREATEST SHOW 11.11