CONTACT US

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÝ MINH NHỰT

                          (LY MINH NHUT TRADE AND SERVICER LIMITED COMPANY)

                     Địa chỉ: Tháp B – GOLDVIEW 346 Bến Vân Đồn – Quận 4 HCM

            SĐT 0905951086 Mr Lý Minh Nhựt – 0908833387 Mrs Thy

Email: lyminhnhut.lmn@gmail.com