Tập đoàn Sơn Kova

Tập đoàn Sơn Kova

PHANTOM3 MAX SPEDD 70km/h

PHANTOM3 MAX SPEDD 70km/h

VIETNAM TEAM CAMBODIA 2015

VIETNAM TEAM CAMBODIA 2015

PORTFOLIO FLYCAM LYMINHNHUT

PORTFOLIO FLYCAM LYMINHNHUT

FLYCAM BINH AN VILLAGE – BY LÝ’S STUDIO

FLYCAM BINH AN VILLAGE – BY LÝ’S STUDIO

Tổng quan các công trình của công ty COSACO nhìn từ Flycam – by Lý’s Studio

Tổng quan các công trình của công ty COSACO nhìn từ Flycam – by Lý’s Studio

Cầu Vượt Ngã Ba Huế | by Lý’s Studio

Cầu Vượt Ngã Ba Huế | by Lý’s Studio

CAN THO INTERNATIONAL AIRPORT

CAN THO INTERNATIONAL AIRPORT

Cần Thơ qua góc nhìn từ Flycam

Cần Thơ qua góc nhìn từ Flycam

Furama Villas Danang | by Lý’s Studio

Furama Villas Danang | by Lý’s Studio

FLYCAM 4K – BUILDING PETRO VIETNAM GAS

FLYCAM 4K – BUILDING PETRO VIETNAM GAS